Expertise’s

Binnen VBR zijn veel verschillende expertises waarin je aan het werk kan. De hoofdmoot daarvan is technisch, een deel ondersteunend. De expertises zijn onderverdeeld in Field Service, Competence Centre, Repair & Overhaul en Business Support. Bekijk hier eens wat het beste bij jou past, of waar je bij zou willen passen. Binnen VBR hechten we veel waarde aan persoonlijke groei. Wat zijn jouw ambities?

Aeroderivative gas turbines moeten mechanisch constant 100% in orde zijn (denk bijvoorbeeld even aan een vliegtuigmotor). En omdat ze wat ze ook doen een kostbare functie vervullen is het zaak dat de downtime bij een reguliere controle, gevonden mankement of acuut probleem zo kort mogelijk te houden. Bij VBR zijn de mechanical engineers gespecialiseerd in beide.

Inspection & Repair

Inspecties kunnen periodiek of op verzoek van een klant worden uitgevoerd. Gasturbines worden zowel extern als intern (borescope) nagekeken. VBR informeert de klant middels een inspectierapport. Waar nodig en mogelijk voeren de VBR engineers direct reparaties uit, anders worden deze ingepland. Inspecties betreffen onder meer de compressors, brandstofverstuivers of verbranders van de turbines.

Troubleshooting

Een aparte tak van sport binnen het Inspection & Repair verhaal: als een klant acute mechanische problemen heeft met een turbine staan de VBR engineers klaar om in te grijpen. On-site of remote stellen ze het probleem vast en werken voor de klant een oplossing uit die ze a.s.a.p. kunnen uitvoeren om de kostbare downtime zoveel mogelijk te beperken.

Problem solving

Aeroderivative gas turbines zijn gecompliceerde machines die onderdeel kunnen uitmaken van nog gecompliceerder installaties. Als er zich problemen voordoen is de oorzaak, de echte oorzaak, niet altijd meteen duidelijk. VBR engineers zijn gespecialiseerd in root cause analysis waarmee ze haperingen of uitval van machines tot op de bodem uitzoeken en vervolgens duurzaam oplossen.

Engine alignment

Het uitlijnen van een gasturbine op gekoppelde machines, bijvoorbeeld een generator, komt extreem nauw en dient 100% nauwkeurig te gebeuren. Onnauwkeurige uitlijning kan grote gevolgen hebben voor de werking, downtime en levensduur van een installatie. VBR engineers zorgen met state of the art meetapparatuur dat de uitlijning volledig strak is.

Hot section exchange on-site

Dit is een specialisme binnen VBR waar klanten enorm veel tijd mee besparen. Het verwisselen van de hot section van een turbine kost doorgaans weken omdat de turbine ervoor off-site moet. VBR engineers hebben de kennis en ervaring om een hot section exchange on-site uit, in een paar dagen.

Engine exchange

Een klant heeft een nieuwe LM2500+G4 staan die omgewisseld moet worden met de huidige turbine, die naar een shop moet voor een major overhaul. VBR engineers nemen het volledige proces van uit- en inbouwen van de turbines voor hun rekening.

Bij Controls & Instrumentation richten de engineers zich op de elektronische componenten en besturingssystemen van de turbine. De ervaring leert dat 75% van de onverwachte uitval van machines daaraan gerelateerd is. C&I engineers werken zowel remote als on-site aan het herstel of upgraden van machines.
Inspection & Repair

Net als bij mechanical zijn inspecteren en repareren de hoofdwerkzaamheden van de C&I engineers. Aan de hand van inspecties doen ze aanbevelingen voor het garanderen van de betrouwbaarheid en efficiëntie van de installatie. En ook hier geldt dat VBR een set speciale skills in huis heeft die de engineers zich binnen VBR eigen maken door ervaring en opleiding.

Troubleshooting

Acute storingen worden of direct opgelost door de C&I engineers, of ze bedenken een creatieve work around uitgedacht en voeren de benodigde reparatie later uit. Om de lijn met de klant zo kort mogelijk te houden maakt VBR gebruik van RAPID, een systeem waarmee direct op afstand support kan worden verleend bij het inspecteren of het uitvoeren van reparaties.

Problem solving

Happeringen en uitval van machines heeft regelmatig met elektronica en besturingssystemen te maken. Het is van groot belang dat onderzoek naar de echte, diepst liggende oorzaak van een probleem nauwgezet wordt uitgevoerd. C&I engineers zijn gespecialiseerd in root cause analysis waarmee ze storingen helemaal uitpluizen om ze vervolgens duurzaam oplossen.

Condition monitoring

Conditiebewaking is een vorm van intelligente bewaking die ervoor zorgt dat een klant van tijd-gebaseerd onderhoud kan overstappen op toestandsafhankelijk onderhoud. Door resultaten en inzichten uit de conditiebewaking te analyseren kunnen C&I engineers voorspellen wanneer bepaalde motorproblemen zich hoogstwaarschijnlijk zullen voordoen.

Vibration analysis

Wanneer een machine niet lekker loopt en ogen en oren niets opleveren, zetten de C&I engineers vibratie analyse in. Het meten van vibraties stelt ze in staat diep liggende problemen op te sporen. VBR is één van de weinige turbine onderhoudsexperts die deze expertise in huis hebben.

Control system

Voordat een controle systeem in gebruik wordt genomen vindt een complete functionele test plaats. Wanneer een systeem kuren vertoont kan het raadzaam zijn dit testproces helemaal vanaf het begin nogmaals uit te voeren. Het opnieuw functioneel testen door de C&I engineers staat bekend om de betrouwbaarheid en accuratesse.

Retrofits

Een specialisme van C&I engineers bij VBR is het moderniseren van machines. Omdat techniek nooit stil staat moeten controle systemen en besturingssoftware eens in de zoveel tijd een upgrade krijgen of worden vervangen. C&I engineers zijn experts in het integraal vervangen van oude of in onbruik geraakte systemen, waardoor installaties weer als nieuw functioneren.

DLE mapping

Dry Low Emission turbines werken met technologie die de uitstoot van stikstofoxiden en koolstofoxiden reduceert. Om dit proces ven reductie constant optimaal te houden moeten de parameters van DLE machines regelmatig opnieuw in kaart gebracht worden. C&I engineers zijn gespecialiseerd in het remote of on-site tunen van DLE machines.

Optimalisatieprojecten rondom gasturbines kunnen enorm uitdagend zijn en vragen veel specialistische kennis. Het VBR Competence Centre heeft die kennis in huis en leidt alles in goede banen, met constante focus op optimale betrouwbaarheid en beschikbaarheid van de installatie.
Retrofits

Omdat techniek nooit stil staat moeten controle systemen en besturingssoftware eens in de zoveel tijd een upgrade krijgen of worden vervangen. Zeker bij grote installaties vereist dat een strakke planning en coördinatie. Vanuit het VBR Competence Centre worden retrofit projecten zo aangestuurd dat installaties asap weer als nieuw functioneren.

Engine relocation

Gebruikte LM turbines worden regelmatig doorverkocht. VBR is gespecialiseerd in de systematische  ontmantelingsprocedures op de oude locatie en het effectief in bedrijf stellen op de nieuwe. VBR Competence Centre biedt in dit proces alle tests en eventuele revisies die nodig zijn om een turbine optimaal te laten werken in de nieuwe installatie.

Lease engine

Wanneer een klant een gasturbine heeft die off-site moet voor een volledige revisie, kunnen we deze verwisselen met een lease engine. VBR engineers nemen het volledige proces van uit- en inbouwen en testen van de gasturbines voor hun rekening. Het monitoren en aansturen van het hele project doen we vanuit het VBR Competence Centre.

Overhaul consultancy

Grootschalige revisies vormen vaak de grootste kostenpost binnen een gasturbine onderhoudsbudget. Vanuit VBR Competence Centre zetten we deze projecten zo op dat de klant de best mogelijke major overhaul krijgt tegen de beste prijs. Gestructureerd projectmanagement en slimme oplossingen maken het verschil.

Training and education

Als onafhankelijke onderhoudsexpert verkeert VBR in een sterke positie om kennis te behouden en delen. Binnen het Competence Centre hebben we een aparte tak van training en opleiding. Ervaren instructeurs combineren theoretische kennis met praktische hands-on training, zowel in open cursussen als maatwerk trainingen bij de klant op locatie.

Fuel saving & Emission reduction

We leven in een tijd van hoge brandstofprijzen en maatschappelijke druk tot het verlagen van ons energiegebruik en onze CO2 uitstoot. Het VBR Competence Centre volgt alle ontwikkelingen op de voet en helpt klanten om hun brandstofgebruik te verlagen en hun turbines klaar te maken voor CO2 reductie.

Hot section exchange & repair

Volgens het onderhoudshandboek dient het wisselen van een hot section (HSE) bij een gespecialiseerd onderhoudsbedrijf plaats te vinden. VBR heeft alles in huis om HSEs zowel on-site als off-site uit te voeren. Dat vergt een degelijke organisatie en planning. Bij VBR Competence Center werken de experts en projectmanagers die zulke omvangrijke operaties in goede banen leiden.

DECIDE

Bij VBR weten we als geen ander dat onderhoud van gasturbines pas echt smart wordt door data, ervaring en diepgaande kennis te combineren. Vanuit ons Competence Centre implementeren we DECIDE: een online service die dagelijks machinedata verzamelt, interpreteert en vertaalt naar essentiële adviezen voor operators en managers om hun installaties te optimaliseren.

Voor inspecties, tests, reparaties of revisies van essentiële turbine onderdelen beschikt VBR over een in-house reparatie & revisie werkplaats. Onderdelen zoals lucht- en brandstofkleppen, starters, koppelingen of brandstofpompen worden er getest, gereviseerd en waar nodig gerepareerd.

Gas valves & Fuel pumps

Als onderhoudsexpert is VBR ook een onderdelen expert. De repair & Overheul shop verzorgt snelle en degelijke inspecties en tests van niet optimaal functionerende onderdelen. Speciaal opgeleide en gespecialiseerde VBR onderhoudsmonteurs voeren gecertificeerde full-service revisies uit op een heel scala aan cruciale gasturbine onderdelen.

Hot sections repair off-site

VBR heeft de expertise, capaciteiten en ervaring om hot sections on-site te repareren (zie Mechanical Field Service). Dat is echter niet altijd mogelijk of wenselijk. In die gevallen kan de hot section naar de VBR Repair & Overhaul shop worden verscheept voor alle nodige revisies, tests en reparaties.

Turbine maintenance tooling

Op basis van meer dan 20 jaar ervaring heeft VBR allerlei gereedschappen ontwikkeld die speciaal zijn toegerust op het onderhoud van verschillende gasturbines. Zo zijn er bijvoorbeeld aangepaste onderhoudsdolly’s voor de LM2500 en de LM6000, maar ook speciaal VBR gereedschap voor het wisselen van hot sections. VBR is doorlopend bezig deze gereedschappen verder te ontwikkelen en het arsenaal uit te breiden.

Behalve als onderhoudsexpert heeft VBR ook een goede naam als onderdelenleverancier. Dat was toen VBR werd geboren de core business. Nu, met meer dan 1500 klanten wereldwijd en zo’n 2000 leveranciers, is het nog steeds een van de belangrijke steunpilaren van het bedrijf.

Global Parts Sales

Global Sales (GS) is verantwoordelijk voor het aanbieden van spare parts voor gas turbines en het beheren van de voorraad. Bij GS werk je nauw samen met Marketing en Communicatie om te zien welke aanvragen via het internet of via bekende klanten binnenkomen en de werkwijze daar vervolgens op aan te passen.

Distribution partnerships

In de loop der tijd heeft VBR veel inkopen gedaan bij vaste leveranciers. Het is voor alle partijen interessant gebleken om dan een wat diepere band op te bouwen en eventueel distributeur te worden. VBR heeft al zulke partnerschappen met bedrijven als Meggitt, GasTOPS, Reuter Stokes, Auxitrol Weston, HarcoSemco, Aerofluid Products en Det-Tronics.

(Digital) Marketing

Onze inhoud en vormgeving sturen de beeldvorming over VBR en beïnvloeden hoe de markt en hoe de buitenwereld ons ziet en ervaart.  Offline participeren we in congressen, beurzen, forums en relevante belangenverenigingen. Online onderhouden we een goede informatieve website en monitoren wij continue de zichtbaarheid en vindbaarheid van VBR op het internet.

Accountmanagement

Onze accountmanagers zijn Nederlands, Schots, Engels, Argentijns of Duits en opereren over de hele wereld. Je ziet ze weinig op kantoor. Ze zijn het contact met onze klanten en prospects en brengen alle diensten die VBR biedt aan de man (o.a. onderdelen, onderhoudscontracten, consultancy, engineering).

Alles wat een bedrijf nodig heeft om succesvol op te kunnen draaien valt onder VBR operational business support. Van financiën tot een kennisbank voor douaneregelgeving  – operational is de onmisbare steunpilaar van VBR.

Finance

Boekhouding is onlosmakelijk verbonden met een bedrijf. Bij VBR werken we met AFAS Profit. Dit is een ERP systeem (Enterprise, Resource and Planning). Heel VBR werkt hiermee; of het nu verkopen is van goederen, manpower, boeken van facturen, logistieke stromen of HRM zaken. Het geeft Finance de ruimte om zo efficiënt en helder mogelijk te werk te gaan.

Logistics

VBR logistics is niet zo maar een logistieke afdeling. Pakketten gaan de hele wereld over. Daarnaast worden VBR producten ook in bijvoorbeeld marinevaartuigen gebruikt, wat allerlei bijzonder strikte regelgeving meebrengt. VBR logistics medewerkers hebben kennis en vergunningen om tijdrovende douanekwesties zelf af te handelen, wat veel tijd bespaart.

HRM

Personeelszaken bij VBR is zo divers als maar zijn kan: up to date houden van CAO afspraken, uren en verlofboekingen, vacatures, deze website, arbeidscontracten, het algemene personeelsbeleid, enzovoort. Plus, de specifieke taak om reislustige en inventieve turbine engineers te vinden waar Mechanical en C&I altijd wel om zitten te springen.

Quality & Safety

Quality, Safety, Health and Environment (QSHE) is een afdeling die processen beschrijft, bewaakt en zonnodig aanpast. Aan de ene kant om de kwaliteit van VBR te borgen en verbeteren en aan de andere kant om gecertificeerd te blijven (ISO, VCA, Fpal, UVDB) zodat we altijd voldoen aan de laatste branche gerelateerde wetgeving.

ICT

Up to date houden, bouwen van analyses, asset beheer; allemaal taken die bij een ICT manager horen. Daarnaast heeft cyber security bij VBR een zeer hoge prioriteit omdat we bij alle grote multinationals in de olie en gas industrie opereren. Ook voorziet ICT het management van relevante informatie met betrekking tot financiële kengetallen en analyses uit ons ERP systeem.

Fieldservice planning

Fieldservice planning is het hart van onze afdeling Fieldservice. VBR engineers gaan de hele wereld over, zowel voor routinecontroles als voor trouble shooting. Scherpe coördinatie en planning zijn noodzakelijk om alles goed te laten verlopen. Denk hierbij aan vervoer, roostering, de juiste mensen op de juiste plaats, speciale wensen van een klant, enzovoort.

Neem contact met ons op!

Frans de Vries

Open direct

Solliciteer direct

Jouw contactgegevens(Vereist)
Max. bestandsgrootte: 5 MB.
Hidden
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Neem contact met ons op !

Martine Boon

Open direct

Open sollicitatie

Jouw contactgegevens(Vereist)
Max. bestandsgrootte: 5 MB.
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Staat jouw vraag er niet tussen?

Neem contact met mij op en ik help je graag verder!

Martine Boon

Job alert

Job alert!

Op de hoogte blijven van nieuwe vacatures bij VBR? Meld je dan eenvoudig aan voor onze Job alert!
Jouw contactgegevens(Vereist)
Van welke expertises wil je graag een Job alert ontvangen?(Vereist)
Hoe zou jij jezelf omschrijven?(Vereist)

Neem contact met ons op!

Martine Boon